जिल्ला योजना


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
वार्षिक जिल्ला विकास योजना २०७२-०७३ जिल्ला योजना २०७२-०३-१५ योजना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्लाको वार्षिक योजना सम्बन्धि सम्पुर्ण विवरण समेटिएको छ।
आवधिक जिल्ला विकास योजना ०७२-७३_०७६-७७ जिल्ला योजना २०७२-०७-१० योजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आवधिक योजना सम्वन्धी योजना
वार्षिक जिल्ला विकास योजना २०७१-७२ जिल्ला योजना २०७१-१२-२२ योजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वार्षिक जिल्ला विकास योजना २०७१-७२ सम्वन्धी सम्पूर्ण विवरणहरु संलग्न छ ।
Skip to toolbar